Allah kitabında buyurur ki: “Siz Allahın dininə yardım  edərsizsə, Allah da sizə yardım edər, addımlarınızı sabit edər  və ayaqlarınızı sürüşməyə qoymaz.”. (Muhamməd sürəsi, 7. ayə)

15 / Rəbiüləvvəl / 1443

Ağlamaq dəstəmazı və namazı pozarmı?İstər ilahi duyğularla, istərsə də dünyəvi məsələyə görə ağlamaq dəstəmazı pozmur, çünki mücərrəd ağlamağın dəstəmazı pozduğuna dair heç bir hökm yoxdur.

Namaz qılarkən ağlamaq fərqlidir.İnsan namaz qılarkən Allahı anaraq, dini hislər keçirərək ağlayarsa, bu, nə namazı, nə də dəstəmazı pozur. Əslində, bu, müsbət haldır. Səhabədən Abdullah ibn əş-Şixxirin (r.a.) rəvayətinə görə, Allah Rəsulu (s.ə.s.) namaz qılarkən hüzuruna gəlmişdim. O əsnada elə ağlayırdı ki, sinəsindən qaynayan qazan kimi səs gəlirdi”. (Əbu Davud, Salət 158) Rəvayətə görə Həzrət Ömərin (r.a.) hıçqırıqları arxa səflərdən eşidilərmiş. Buradan aydın olur ki, dini duyğularla ağlamaq müsbət xüsusiyyətdir.
Namaz qılan şəxs baş vermiş bir hadisə (dünyəvi) ilə bağlı və ya narahatlığa görə səsli ağlayarsa namazı pozar, ancaq dəstəmaz pozulmaz (Mərğinani, əl-Hidayə, I, 61). Ancaq xəstəliyin şiddətindən qeyri-ixtiyari inilti namazı pozmaz. Baş verən müsibətdən ötrü səssiz ağlama da namazı pozmaz, amma məkruhdur.

 

Namaz vaxtları

İşğal olunmuş rayonlarımız və işğal tarixləri                  

Xocavənd

02.10.1992

Xocalı

26.02.1992

Şuşa

08.05.1992

Laçın

18.05.1992

Kəlbəcər

02.04.1993

Ağdam

23.07.1993

Cəbrayıl

23.08.1993

Qubadlı

31.08.1993

Füzuli

23.08.1993

Zəngilan

29.10.1993


right_html