Allah kitabında buyurur ki: “Siz Allahın dininə yardım  edərsizsə, Allah da sizə yardım edər, addımlarınızı sabit edər  və ayaqlarınızı sürüşməyə qoymaz.”. (Muhamməd sürəsi, 7. ayə)

15 / Rəbiüləvvəl / 1443

Qüslsuz ölən axirətə imansız gedir?



İmansız olmaqla qüsülsuz olmağı bir-birinə qarışdırmamaq lazımdır. Çünki aralarında böyük fərq var.

Mömin bir şəxs müəyyən təbii ehtiyaclardan ötrü cünub ola bilər. İslama görə, qüsl almaq ibadət və vəzifə deyildir. Əksinə namaz, oruc, Quran oxuma kimi ibadətləri yerinə yetirmək üçün əsas şərtdir. Lakin cünub olan yəni qüslu pozulan şəxs ilk fürsətdə yuyunmalıdır. Bir insan qəlbində iman olduğu halda qüslsuz ölsə də axirətə imanla köçmüş sayılır. Allah Rəsulu (s.ə.s.) Uhud döyüşündə cənabətli (qüslsüz) şəhid olan Hanzala ibn Amrın (r.a.) mələklər tərəfindən yuyulduğunu bildirmişdir. Məhz buna görə də o, “qasilətul-məlaikə” – mələklərin yuduğu insan adı ilə tarixə düşmüşdür.

 

Namaz vaxtları

İşğal olunmuş rayonlarımız və işğal tarixləri                  

Xocavənd

02.10.1992

Xocalı

26.02.1992

Şuşa

08.05.1992

Laçın

18.05.1992

Kəlbəcər

02.04.1993

Ağdam

23.07.1993

Cəbrayıl

23.08.1993

Qubadlı

31.08.1993

Füzuli

23.08.1993

Zəngilan

29.10.1993


right_html